Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Webchefje (& Co)

Webchefje (& Co)

� 20/8/2007 - Weblog Update!

Even een klein berichtje..

Ik heb een nieuwe weblog! Met nog meer leuke verhalen, foto's en filmpjes. Op de nieuwe weblog zal je persoonlijke filmpjes van mij kunnen zien en geluidbestanden kunnen horen, zoals een interview dat ik vorig jaar heb gedaan bij Radio Gelderland.

 

Dus kom naar mijn nieuwe weblog!! http://jeroenatmediaspotter.blogspot.com/

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 20/8/2007 - Langzaam maar zeker....

Even weer een log.. Vandaag wordt een begin gemaakt van het einde. Jeetje wat klinkt dat weer goed, dank je.. Vandaag start ik met het einde van het project waar ik mij vorig jaar voor 200% in heb gestort. Helaas mocht het niet zo zijn, het succes bleef uit en het koste mij niet alleen een deel van mijn leven, maar ook heel veel geld! Wanneer het einde bijna in zoch is ga ik jullie vertellen hoe het sprookje eindigd!


Hieronder een stukje tekst. Iedereen die regelmatig mijn weblog bezoekt raad ik aan om deze tekst te lezen, het kan je in de toekomst helpen om een artikel van mij te begrijpen!

 

De tv-programma's kunnen geen overtuigende bewijzen leveren omdat er veel te veel onzekere factoren zijn. Ten eerste kunnen we er niet zeker van zijn dat het medium totaal geen voorkennis had. Misschien sprak ze voor de opnamen met een familielid van de cliënt of met een redacteur die wat loslippig was. Misschien zag ze een naamkaartje op een stoel liggen of kreeg ze de kans om in het huis van de cliënt rond te snuffelen. Het tv-medium Char was onlangs op bezoek bij een familie die in een spookhuis woonde. Tijdens het gesprek merkte ze terloops op: 'Ik heb gehoord dat jullie buurvrouw ook dingen heeft zien gebeuren?' Dat roept de vraag op wat ze nog meer heeft gehoord. Alles is mogelijk, want er is niemand aangesteld die ervoor moet zorgen dat er geen informatie uitlekt.

Ten tweede kunnen we niet het hele consult bekijken. Er zijn onopvallend stukjes of delen weggeknipt (soms het grootste deel). Blunders, zijsporen en andere zwakke passages kunnen in de uitzending worden weggelaten, waardoor de kijkers een te rooskleurig beeld krijgen. Het is niet uitgesloten dat de cliënt meer informatie heeft verstrekt dan we in de uitzending te zien kregen. Een opmerking die niet relevant leek, kan soms later worden gebruikt om een rake uitspraak te doen of de kans daarop te vergroten. Een goed medium onthoudt alles wat de cliënt zegt. De cliënten beseffen dat onvoldoende en kunnen zich vaak niet meer herinneren welke informatie ze zelf hebben prijsgegeven. Ook de tv-kijkers herinneren zich na afloop niet goed meer hoe het medium tot haar uitspraken kwam.

Ten derde geeft de cliënt tijdens het consult voortdurend feedback. Dat is ook de bedoeling, want het zou nogal saai worden wanneer het medium slechts een monoloog afsteekt. Het is moeilijk om te bepalen in hoeverre de cliënt haar in de juiste richting heeft gestuurd. Meestal geven de cliënten het medium behoorlijk veel aanwijzingen, waaronder non-verbale, zoals een frons, een onbewust knikje, een trillende lip of een verandering van lichaamshouding. De snelheid waarmee de cliënt reageert kan eveneens betekenisvol zijn. Bij Char zitten er doorgaans ook nog familieleden van de cliënt in de zaal die emotioneel meeleven en bij het gesprek betrokken kunnen worden.

Een ander probleem is dat de tv-kijkers zich louter kunnen baseren op het subjectieve oordeel van de cliënt. Als cliënten laten blijken dat ze onder de indruk zijn van het medium, dan worden de kijkers geacht dit oordeel over te nemen. Zelf kunnen ze niet goed inschatten hoe frappant en treffend de uitspraken waren, want ze weten vrijwel niets over de familie. Cliënten die zichzelf hebben aangemeld voor een consult op de tv, zijn vermoedelijk snel tevreden. Ze zijn bij voorbaat al overtuigd van de geestenwereld en werken optimaal mee om er een succes van te maken. Ze zullen niet snel geneigd zijn de voorstelling te bederven met lastige opmerkingen, want daar zit niemand op zit te wachten. Ze hoeven ook niet precies uit te leggen wat er al of niet klopt, want daar is geen tijd voor.

Ten slotte is het een probleem dat we de resultaten nergens mee kunnen vergelijken. Stel dat het medium de voornaam noemt van iemand die de cliënt goed kent. Dat lijkt opmerkelijk, maar we weten niet hoe groot de kans is dat zoiets toevallig klopt. Die kans zal in ieder geval toenemen naarmate het medium meer namen noemt en de cliënt meer vrienden en familieleden heeft. Char geeft zichzelf altijd dubbele kansen door minimaal twee mogelijkheden te noemen: 'Is er een J of een G? J-O of J-A? Levend of dood?' (Die laatste vraag garandeert natuurlijk een hit.) Soms komt Char eerst een hele rij levenden op het spoor, voordat ze een geest treft. Het hangt er ook vanaf welke lettercombinatie nog voor een treffer mag doorgaan. Eigenlijk zou de cliënt van tevoren een definitieve lijst moeten maken van belangrijke personen. Men zou dan kunnen nagaan of het medium vaker namen noemt die op de lijst van de cliënt staan dan namen die op vergelijkbare lijsten van andere personen te vinden zijn.

 

Het medium kan nieuwe informatie die de cliënt aandraagt, meteen opnemen in haar verhaal, alsof ze er al van op de hoogte was. Wanneer Char bijvoorbeeld hoort dat de letters J-A betrekking kunnen hebben op een overleden grootvader die Jan heet, dan weet ze meteen zeker dat de geest van Jan aanwezig is, want hij zorgde ervoor dat ze die letters doorkreeg. Soms vraagt ze of iemand iets van de overledene bij zich heeft. Als dat een kettinkje blijkt te zijn, kan ze zeggen: 'Ja, een kettinkje, dat liet hij me al zien. Hij is 's nachts wel eens bij iemand langs geweest, was dat bij jou? Ja, toen heeft hij je nog een keer opgezocht. Dat vertelt hij mij net. Je had al het gevoel dat hij er was, maar je wist het nog niet zeker hè?' Zodra een vraag bevestigend wordt beantwoord, maakt het medium er met terugwerkende kracht een helderziende uitspraak van.

Het medium kan ook een gokje wagen en een specifiekere uitspraak doen, bij voorkeur een met een hoge trefkans, bijvoorbeeld een veelvoorkomende jeugdherinnering: 'Heb je vroeger een muziekinstrument bespeeld of had je een artistiek of creatief talent waar je niet mee door bent gegaan?', 'Had je als kind een geheime verstopplaats?', 'Had je een verzameling?', 'Had je vroeger een vriendin waarmee je alles samen deed?', 'Was je op school betrokken bij een ongeluk? 'Ben je geslagen door een ander kind of een jongen die nogal dik of groot was?' Met wat praktijkervaring kan het medium een repertoire van alledaagse feiten en gebeurtenissen opbouwen die vaak van toepassing zijn op haar clientèle. Het kan nuttig zijn om meerdere elementen in een uitspraak te verwerken; dat vergroot de kans dat de cliënt er iets toepasselijks uit kan halen.

Uitspraken kunnen ruimer worden geïnterpreteerd wanneer ze niet blijken te kloppen. Stel dat het medium vraagt: 'Je hebt een hond?' Als dat niet zo is, zijn er nog diverse uitwegen: je hebt vroeger een hond gehad, je wilde graag een hond hebben, je kent een hond die je wel eens aait of uitlaat, et cetera. Het medium kan blijven volhouden dat ze je samen met een hond zag, totdat de hond ergens gevonden is. Stel dat ze beweert dat er problemen waren met de wielen van je auto, terwijl er iets mis was met de remmen. Dan kan het medium benadrukken dat ze het probleem met je auto goed heeft gezien, maar helaas niet veel van technische zaken weet. Het medium kan ook beweren dat ze eigenlijk hetzelfde bedoelde als de cliënt zei.

Mediums en paragnosten geven zelden toe dat ze iets fout hebben. Ze houden liever voet bij stuk totdat de cliënt erkent dat ze op z'n minst gedeeltelijk gelijk kunnen hebben. Zo is het mogelijk dat ze dingen hebben gezien die de cliënt niet weet, die hij zich niet meer herinnert, die in de toekomst kunnen plaatsvinden, die op iemand anders betrekking hebben of die symbolisch moeten worden opgevat. Het medium kan de cliënt adviseren om er nog eens over na te denken, dan zal het later wel duidelijk worden. Fouten kunnen ook worden afgedaan als onbelangrijke details die niet de kern van de zaak raken. Pas in laatste instantie zal het medium toegeven dat ze niet wil beweren dat ze nooit fouten maakt.

Soms kan een fout later nog ongedaan worden gemaakt als zich een nieuwe interpretatie aandient. Zo vroeg Char aan de presentatrice Karin de Groot of ze iemand kende met een naam die op Roos leek, maar dat leverde niks op. Later vroeg ze of Karin iets was verloren dat ze van haar overleden moeder had gekregen. Karin herinnerde zich dat ze een rozenkrans kwijt was, waarvan Char meteen profiteerde door er omstandig op te wijzen dat ze dus niet zonder goede reden naar Roos had gevraagd. De moeder probeerde haar al iets over die rozenkrans te vertellen. Helaas hoorden we niet of ze een goede reden had om er meteen over te beginnen. Karin vroeg nog tweemaal of haar moeder kon vertellen waar de rozenkrans was gebleven, maar Char deed alsof ze die vraag niet hoorde en praatte er doorheen.

Hoewel mediums pretenderen dat ze veel informatie kunnen geven, stellen ze doorlopend vragen om er achter te komen welke betekenis de cliënt aan hun woorden hecht. Ze sporen de cliënt herhaaldelijk aan om te reageren: 'Waarom zie ik iemand pianospelen? Wie schildert of tekent er? Zegt je dat iets? Kun je dat plaatsen? Begrijp je waarom ik deze indruk krijg? Wat heeft het met je familie te maken? Wie zou dit kunnen zijn? Met welke periode in je leven houdt dit verband?' Als het medium een beeld oproept dat de cliënt meent te herkennen, dan heeft ze weer een treffer op haar conto. Mocht het niet lukken, dan is er meestal nog wel een uitweg of zijdelings verband te vinden.

Vragen kunnen worden vermomd als voorzichtige uitspraken, waarbij het lijkt alsof het medium een paranormale indruk verifieert: 'Ik krijg het gevoel dat deze persoon veel heeft gereisd.' Wanneer de cliënt dit toegeeft, dan verliest het medium meteen iedere twijfel en is het antwoord nog slechts een bevestiging van wat ze al duidelijk had gezien: 'Ja, ik zag hem met koffers zeulen.'

Iedere uitspraak kan desgewenst met een vraagintonatie worden uitgesproken: 'Ik krijg een associatie met sport?' Een voordeel is dat het medium weer wat gas kan terugnemen wanneer het niet lijkt te kloppen. Het is nooit meteen duidelijk waarom ze iets zegt. De cliënt kan slechts gissen naar wat zich in de geest van het medium afspeelt. Hij beseft onvoldoende dat ze logisch redeneert op basis van de beschikbare gegevens en waarschijnlijk veel minder ervaart dan ze suggereert. Het medium zuigt alle informatiesnippers op en verwerkt die in haar reading. Wat de cliënt eerder heeft gezegd, kan later in andere bewoordingen weer worden teruggespeeld.

Het medium kan ook gebruikmaken van dubbelzinnige vragen die altijd het gewenste antwoord opleveren. 'Je werkt toch niet met kinderen, of wel?' Is het antwoord ontkennend, dan zegt het medium: 'Nee, dat is duidelijk niet jouw rol.' Maar als de cliënt een bevestigend antwoord geeft, lijkt het ook te kloppen: 'Ah, ik dacht al, ik zie allemaal kinderen om je heen! Daar heb je veel affiniteit mee.'

Wat vindt jij van Char? Reageer via deze link op het bovenstaande bericht!!

Reacties (1) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 17/8/2007 - Ja, zeg dat is wat!

Het is altijd moeilijk als er een Bn'er overlijd! Vooral Jos Brink!

Jos Brink is overleden. De cabaretier, musicalster, schrijver, predikant, hoorspelacteur en tv-presentator stierf aan de gevolgen van darmkanker. Brink is 65 jaar oud geworden.

Gisteren werd bekend dat hij op de
intensive care kunstmatig in slaap werd gehouden. Dit omdat hij anders te veel zou hoesten. Brink werd de afgelopen twee weken drie keer geopereerd nadat bij hem darmkanker was geconstateerd.

Jos Brink werd in Heiloo geboren, op 19 juni 1942. Hij werd in Nederland bekend als acteur, cabaretier, musicalster, schrijver, predikant, hoorspelacteur en tv-presentator.

Als presentator kuste hij in het openbaar Koningin Juliana, wat enorm sensationeel was in 1979. De laatste televisieshow van Brink was Tv toppers. Ook nam hij nog deel aan een grote televisiecampagne voor de strijd tegen kanker.


Wedden Dat in 2005

Wedden Dat...?
Zijn echte doorbraak kende Brink echter toen hij in 1970 zijn eigen tv-programma kreeg, De Jos Brink Show. Ook aan de musical Maskerade uit 1979 dankte hij veel bekendheid. Toch zullen veel mensen Brink hebben leren kennen dankzij de spelshow Wedden Dat..? die hij jarenlang presenteerde. Ook was hij het gezicht van het NCRV-programma TV Toppers.

Wedden Dat...?
Zijn echte doorbraak kende Brink echter toen hij in 1970 zijn eigen tv-programma kreeg, De Jos Brink Show. Ook aan de musical Maskerade uit 1979 dankte hij veel bekendheid. Toch zullen veel mensen Brink hebben leren kennen dankzij de spelshow Wedden Dat..? die hij jarenlang presenteerde. Ook was hij het gezicht van het NCRV-programma TV Toppers.

TV Toppers in 2006 met Robert Long en Gerard Cox

Mediaspotter.nl
Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 14/8/2007 - Opnieuw Succes!

Ziek zijn heeft verschillende betekenissen:

  1. Je hebt griep, je bent misselijk e.d
  2. Je bent thuis met een gebroken been, arm, wonden in vingers e.d
  3. Je zegt dat je thuis bent, maar eigenlijk ben je weg met je beste vrienden naar het strand.

Nou ik kan je het volgende hierover vertellen:

  1. Heel vervelend, komt helaas vaak voor.
  2. De laatste weken was bij ons op het werk vooral de mes die hiervoor zorgde.
  3. Komt vaker voor dan je denkt, vooral in de zomer met tempraturen boven de 20 graden!

 

Ik heb de afgelopen week thuis gezeten door nummer 2. Geen gebroken dingen, nee, een ontsteking van een spier in mijn rechter borstkast deed bij mij de das om. Ik heb een volle week thuis gezeten. En ik kan je zeggen das geen pretje.. Want hoewel het thuis zijn heel erg fijn is, is het thuis zitten met pijn (en geloof mij dat deed het echt) niet echt leuk.. Ik ben dan ook heel erg blij dat ik eindelijk weer mag en kan werken!! Hoewel het niet helemaal over is, en ik nog steeds medicijnen slik, roept de plicht mij en ga ik morgen gewoon weer aan het werk!!


Mediaspotter komt terug!!!! Meer nieuws binnenkort!

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 9/8/2007 - Jeroen en het ziekenhuis! (2)

Even een nieuwe blog.. Het is nu, donderdag 9 augustus, even voor 8.00 uur. Ik moet zo weer langs de dokter. Hopelijk de laatste keer. Ik heb er nu wel genoeg van en wil eigenlijk wel weten wat er nu aan de hand is. Ik krijg zo de uitslag van het bloedonderzoek.. Best spannend. Het is al een tijdje geleden dat ik echt voor klachten in het ziekenhuis ben geweest. Ben wel voor controle geweest maar dat tel ik niet mee. Longfoto's, bloedprikken, het is wat en het kost wat! Maar gelukkig bestaat er ziektekostenverzekering, dus het kost mij zelf niets.
Ikzelf ben ondertussen mijn Hyves pagina aan het opknapen, het kan dus zijn dat je daar ook andere blogs te lezen vindt!

Nou, ik zet hem op het lopen, want moet nog een aardig stukje stappen!
Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 9/8/2007 - Jeroen en het ziekenhuis! (1)

Maandag ochtend, ik stond op met veel pijn in mijn rechterborst.. En mijn arm kon ik niet helemaal meer naar boven toe laten wijzen.. Of tenminste, dat kom ik wel maar met heel veel pijn. Ik ben toen naar het werk gegaan en heb mij laten informeren door verschillende collega's met BHV (bedrijf Hulp Verlening). Zo ook door mijn manager. Een spiertje, daar zal het wel aan liggen. En ja, waarom niet! De pijn bleef aanhouden. Ik moest dinsdag vroeg beginnen, en met veel pijn in mijn borst gooide ik in no time de display erin. Ik kon wel janken!!:'-( .

Ik heb in overleg met mijn collega afgesproken die middag de dokter te bezoeken. En zo kwam het dat ik dinsdag om 15.50 bij mijn huisarts in de spreekkamer zit. Na wat vertellen, en na het luisteren naar mijn ademhaling, wilde hij mij toch even een foto laten maken in het ziekenhuis. Hij was bang voor een Klaplong (Lucht in de longen). Ik naar het ziekenhuis en was er vrij snel weer vandaan, met de mededeling dat er niets te zien was op de foto. Vandaag, Woensdag belde ik mijn huisarts, om dit te melden. Hij wilde dat ik opnieuw naar het ziekenhuis ging om bloed te prikken (BAAAAH:-s ), en zo gezegd zo gedaan. Even 2 vaatjes bloed geprikt,waarschijnlijk heb ik een flinke ontsteking in mijn rechter borstkast. Morgen vroeg moet ik opnieuw naar de huisarts, en hoor ik wat er verder wordt ondernomen.

En ik kan je vertellen, thuis zitten met veel pijn, de doosjes aspirine die door de kamer vliegen, en niets te doen (omdat dat niet mag) is echt saai:newspaper: :goodbye:
Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 6/8/2007 - Is dit nu het einde?

Een kort berichtje..

 

Deze week is mij duidelijk geworden dat tijd een kostbaar bezit is. Door tijd moet je kiezen. Keuze's maken in het leven is mij niet altijd even makkelijk af gegaan. Maar ik heb ergere dingen mee gemaakt. Van vakkenvuller, tot Maccer, en van kok tot verkoper.. En nu waar ik wil zijn, op dit moment ben ik om mijn hoogtepunt. Voorzitter en Afdelingshoofd, en beide kosten veel tijd.. Door deze tijd moet ik kiezen!!!

 

Misschien dat ik jullie mijn keue heel snel duidelijk maak!

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 26/7/2007 - Opgelicht door de tuinman!!

Zoals vermeld, een metamafose aan de tuin.. Maar helaas heeft dit niet goed uitgepakt..

 

Op 27-06-07 Komt de tuinman (gehaald uit de zondagskrant) rond 9.30 een half uur te laat. maar goed hij is er. Hij is er met een grote aanhangwagen. Hij moet zelf nog even gras halen, en de banden die zouden gaan dienen als planten bak. Hij laat een jonge knul, geschat op ongeveer 16 jaar achter om alvast het grind uit de tuin te halen, en de badkuip uit te graven. Na een tijdje komt hij terug. Hij heeft het gras bij zich en na het volledig vrij maken van de tuin legt hij de grasmatten er neer, en de bandjes vormen een plantenbak. Het wordt al laat en de tuinman spreekt af dat hij terug komt voor:

- Zwart grond brengen voor in de plantenbak

- Het gras voor de 1e x maaien

- Stenen afspuiten

- Bandjes recht zetten

- Badkuip afvoeren.

 

Hij spreek op donderdag dat hij zaterdag het werk komt af maken, want hij heeft zaterdag een klus en daar krijgt hij zwart zand uit de tuin, dit kan hij dan direct bij ons dumpen. Oke mooie afspraak. Voor de goedheid, even nummer , de afspraken, dat we het volledige bedrag al hebben betaald, zijn adres en zijn hantekeking genoteerd. Voor de zekerheid.

Op 30-06-07 zou meneer terug komen. We bellen hem (1), hij komt maandag.

Op 02-07-07 zou meneer terug komen. We bellen hem (2), hij komt die middag. Die middag, op de afgesproken tijd komt hij niet. We bellen hem (3). Hij verheft zijn stem, hij komt woensdag.

Op 04-07-07 zou meneer terug komen. We bellen hem (4), hij is later. We bellen hem (5), hij reageerd kwaad. Hij komt zo. We bellen hem enkele uren later weer (6). Morgen komt hij.

Op 05-07-07 zou meneer terug komen. Op de afgesproken tijd geen tuinman. We bellen hem (7), en laten nu duidelijk merken dat hij maar beter kan komen, het gras wordt erg hoog. Hij zegt dat wij het zelf moeten maaien, maar dit is niet conform de afspraak. Wij vertellen hem duidelijk was onze afspraken waren. Hij komt zo. We bellen hem (8) en worden nu wel een beetje kwaad. Geruzie over en weer..

 

Om een lang verhaal heel kort te maken, na ruim 25 telefoontjes, een aangetekende brief waar hij op reageerde om te vertellen dat hij kwam (maar natuurlijk niet kwam), wij hebben hem laten weten stappen te ondernemen, wanneer hij niet zou komen, en telkens komt hij de volgende dag, zegt hij. Maar dan komt hij weer niet opdagen. Hij geeft ons nu de schuld dat het gras zo hoog staat. In het laatste telefoongesprek tussen hem en mij (26-7-07), zei hij mij dat wij te lui waren om het gras te maaien en de tuin te onderhouden. Maar waar hebben wij hem dan voor ingehuurd? Om de zielige oude man uit te hangen??

 

Onze advocaat gaf ons een tip om alles door te geven aan de krant waar de advertentie in stond. De vriendelijke vrouw die ik aan de lijn kreeg van de afdeling advertentie's vertelde mij dat meneer enkele weken geleden last van zijn hart zou hebben gekregen. De krant beraard zich nog of ze ooit nog een advertentie van hem plaatsen.

Op dit moment zijn wij met one advocaat in gesprek over volgende stappen... Dit verhaal krijgt nog een staartje!!!

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 24/7/2007 - Dit is de AVRO! Wil jij € 25.000 winnen?.......Wil je dat niet.. Hang dan nu op!

Gisteravond! Ik zit in de trein, en opeens gaat 'mijn' telefoon! Dit is The Phone van de Avro.. Wil je € 25.000 winnen? Kijk dan nu voor de code in je sms inbox van je telefoon.. Wil je dat niet.. Hang dan nu op..

 

Het spel gaat beginnen, ik ben in de race voor The Phone Online..


 

Vanaf vrijdag 6 juli om 21.45 uur op Nederland 3 zet de AVRO met het programma The Phone wekelijks het leven van twee mensen op z’n kop. Nietsvermoedend doen zij hun dagelijkse ding totdat ze, ergens in een stad, zomaar worden geconfronteerd met een onbeheerde rinkelende telefoon.
Ze nemen de telefoon op en vanaf dat moment vormen zij de hoofdrolspelers van een spannende film die door vele dilemma's, verrassingen en opdrachten tot een zenuwslopende climax wordt gebracht.

Het spel
In The Phone rinkelt op twee verschillende locaties in dezelfde stad een telefoon. Een ieder heeft de keuze: opnemen of laten rinkelen. Degene die de telefoon opneemt wordt door de AVRO uitgedaagd en kan een grote geldprijs winnen. Deze geldprijs kan alleen worden gewonnen als de speler de strijd tegen de tijd en de intellectuele en fysieke uitdaging aangaat. Mislukt een opdracht, wordt de prijs minder.

Samenwerken
Op het moment dat twee personen de onbeheerde telefoon opnemen worden ze na hun eerste opdracht gedwongen samen te spelen. Onder grote druk worden zij telkens weer uitgedaagd een route af te leggen, alert te blijven en cryptogrammen op te lossen. Dit alles gebeurt onder toeziend oog van vele camera's die mysterieus verborgen blijven voor zowel spelers als kijkers. 

The Phone wordt elke maandag herhaald rond 20:30 uur op Ned. 3.


The Phone
Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 21/7/2007 - Snik, computer kapot!

Eindelijk 3 dagen vrij.. Ik heb al een tijdje niets gedaan aan de website van de Stichting. Dus mijn eerste vrije dag besteed ik daaraan.. Maar opeens doet het beeldscherm het niet meer.. En de netwerk kaart ligt er ook uit! Conclusie: De computer is kapot!

 

Dat betekend minder internetten, minder downloaden en minder bloggen. Maar de dagen/weken dat de computer ter reparatie is ben ik wel bezig met iets nieuws! Maar daarover heel snel meer!!

 

Tot Latersss

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 10/7/2007 - Professionele amateur fotograaf!

Het gaat goed! Bijna vakantie, ofwel bijna nog een maandje wachten, en dan ben ik aan de beurt! Na de vakantie zal ik 2 hele leuke foto opdrachten doen. Want buiten alle activiteiten wat betreft mijn werk, en de Stichting, fotografeer ik ook nog wel eens.. En nu ga ik aan de slag voor 2 externe opdrachtgevers, en dat is iets waar ik ontzettend trots op ben.

 

In september zal ik foto's maken van een groot festijn in Arnhem, een instelling bestaat 12,5 jaar, en ze vieren een groot feest, en ik ben door de organisatie gevraagd om de foto's te maken! Daarnaast hebben we in oktober natuurlijk Symphonica in Rosso van Paul de Leeuw waar ik exclusief aanwezig ben als fotograaf, een grote opdracht met een geweldige ervaring!

 

Hou de weblog in de gaten voor meer info en mijn nieuwe fotosite!

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 7/7/2007 - Je verantwoordelijkheid nemen...

Een korte blog..

 

Als je een fout in je leven hebt gemaakt, kan je alles bij elkaar liegen of gewoon toegeven. Je verantwoordelijkheid nemen. En dan dus een drastiche beslissing maken, je kan anderen de schuld geven, of gewoon zeggen, ja stom, dat was fout. En excuus aanbieden, dat laatste is nu van toepassing!!

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 28/6/2007 - Extreme Make over!

Vandaag zal ik mijn laatste woorden spreken, vandaag zal ik voor het laatst laten laten zien wie ik ben in deze hoedanigheid.. Vandaag krijg ik een extreme make over!

 

Het is 27 juni 2007 als de handen worden geschud, er is een dag afgesproken dat ik op de schop ga. Het is de volgende dag al.. Om 8.00 komen ze en zullen ze mij helemaal leeg halen.

Jarenlang heb ik geleefd hoe ik nu leef. Ik lag er lekker bij, beetje rotzooi, alles her en der verspreid. Mijn buren lijken op mij. Net zo´n rotzooi. Maar vanaf vandaag wordt het anders. Vanavond ben ik al klaar. Maar de revalidatie zal waarschijnlijk nog weken gaan duren! Ik hoop dat ik het red. Ik krijg nog wel 2 jaar garantie!

 

Voor voortuin is het toch belangrijk om er goed uit te zien?

 


         Voor zijn make over!

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 10/6/2007 - Nieuwe Website online!

De nieuwe website van de Stichting is Online!! Geheel onverwachts hebben wij ervoor gezorgd dat hij zondag 10 juni online is gekomen!!

 

Naar weken van hard werken aan de website, mogen wij zeggen dat het de mooiste website is geworden van Nederland! Hoewel er nog aan gesleuteld moet worden, is hij voor het grote deel beschikbaar voor de bezoekers! De website is uitgerust met de nieuwste snufjes! Er is zelfs een Hyves club aan toegevoegd, en worden de filmpjes getoond via YouTube! Binnen afzienbare tijd hopen wij zelfs de Stichting foon in het leven te roepen!

 

Maar goed, dat was de Stichting! Vandaag een dagje Movie World (net over de grens bij Arnhem), heel onverwachts.. Vanmorgen besloten toen we nog in bed lagen.. Zo makkelijk gaat dat hiero! Hoewel het een heerlijke dag was was de terugreis verschikkelijk! We zijn finaal verkeerd gereden! Wij hebben ruim een uur omgereden, en kwamen ook nog bijna zonder benzine te zitten!

 

Even dus een update, met natuurlijk een foto'tje uit Duitsland!


Orginele jas uit The Terminator!

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 7/6/2007 - Die broek komt zeker van Zeeman!

Ja

 

daar is ie weer.... Eindelijk weer even een logje. Even wat kwijt.. Even het ´ei´ kwijt zoals ze zeggen.

 

Vorige week, ik heb geen idee welke dag was er weer eens een bn´er aanwezig op mijn werk.. Naam: Howard Komproe.. Wie? Howard Komproe is een cabaretier, die de afgelopen maanden meer in het nieuws is geweest door het slaan van zijn vriendin dan door  de theatershow die hij daarom maar gecancelt heeft.. Ik had hem aan de kassa en hij had een Wok menu! Nou zo bijzonder is dat niet.. Hij gaf 20 euro, die ik netjes in de kassa deed.. En ik gaf hem het wisselgeld terug, die hij vervolgends in zijn broekzak stopte.. Maar dat geld kwam er aan de onderkant weer net zo hard uit.. Nou alsof dat niet vreselijk lachen is!! Maar op dat moment hou je je in.. Want je kan toch niet een bn´er uitlachen! Foei! Later vertelde ik het verhaal aan E.d.H een vreselijk iritante maar toch ontzettend leuke, en lieve collega, die heel droog de opmerking maakte ´Die broek kwam zeker van de Zeeman´. Vreselijk lachen toch die cabaretiers!

Howard Komproe (Ook bekend van de blauwe leeuw uit de postbank reclame)

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 21/5/2007 - Ik ben verhuist...

Eindelijk ik zit weer even achter de computer! Afgelopen zondag ben ik verhuist.. Dat is volgends de dikke van dale:

 

ver·hui·zen1 (onov.ww.)
1 van plaats of van woning veranderen => migreren, verkassen
ver·hui·zen2 (ov.ww.)
1 de inboedel van een ander overbrengen

Het is niet niks.. Even een busje huren en even al je spullen over zetten. Dat is het eigenlijk, maar het is natuurlijk veel meer dan dat.. Het is hoopeloos!!!! Het is vreselijk... En dan de dag erna. Je komt uit het bed en bent gewoon nog doodop. En dan kom je beneden (ja ik kan nu naar beneden), en dan is het weer duidelijk.. Je zit midden in een verhuizing!

 

3 keer touren met een busje, van Arnhem naar Elst, en weer terug. Inladen, uitladen, en weer opnieuw. Maar als je dan eindelijk alles over hebt, zit je samen op de bank en denk je.... Hehe eindelijk. Maar dan moet je nog je plekje vinden, ook de honden moeten dat.. En dan gewoon weer een dag later de fiets pakken om de trein naar je werk te redden..

 


Over trein gesproken, ik moet nu elke dag na het station die afgelopen maand op een vervelende manier in het nieuws was..:

Treinverkeer ontregeld na dodelijk ongeval

Een 18-jarige jongen is vanmorgen om het leven gekomen bij een aanrijding met een trein op het station van Elst. Het ongeluk gebeurde vanmorgen om half zeven. Volgens getuigen liep de jongen onder de spoorbomen door om de trein naar Arnhem te halen. Hij werd geschept door de trein richting Nijmegen en was op slag dood.

Het treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen ligt stil en treinen vanuit Tiel richting Arnhem gaan niet verder dan Zetten-Andelst. Getuigen van het ongeval zijn opgevangen. Voor de gestrande reizigers werden bussen ingezet.

Update 16.09 uur
De treinen rijden inmiddels weer volgens dienstregeling.

Bron: Fok.nl


 

Ik zal jullie een klein kijkje geven op mijn nieuwe woning!

 

Je leest waarschijnlijk heel snel iets nieuws!!!

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 18/5/2007 - Webchefje's Symphonica in Rosso!!!!

En daar was dan opnieuw een berichtje. De afgelopen weken gingen onzettend snel.

 

Aankomend weekend ga ik dan eindelijk verhuizen. Van Arnhem naar Elst. Een nieuw dorp, misschien wel een nieuw begin..

 

De afgelopen weken ben ik erg druk geweest met de website van mijn Stichting. Hij is bijna klaar. Gister heb ik de hand gelegd aan het fotoalbum. Het forum is ingedeelt, en op dit moment voeg ik plaatjes en tekst toe aan de website...

 

Dan nog even snel een goed nieuwtje.. De kans bestaat dat ik tijdens 1 van de concerten van Paul de Leeuw's Symphonica in Rosso in Arnhem foto's mag maken, op een mooie plek, exclusieve foto's. Dichtbij alles en iedereen. Tussen de overige 'grote' fotografen die Nederland rijk is...Ik moet nog even afwachten tot het antwoord...

 

Ik heb er zin in, ik loop nu al elke dag in het rood! Tot laterssss...

 

 

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 18/4/2007 - Alweer 22, en een nieuw Project!

Het heeft even geduurd maar hier is blog nummer 2...

 

Vorige week ben ik 'even' op vakantie geweest, even een paar dagen er tussen uit richting Roermond. Geweldig weer gehad en ook nog jarig geweest, en toen ook nog te horen gekregen dat ik samen met mijn vriendin een nieuwe woning heb gekregen.. Super!

 

Ook zijn de dagen bedoelt geweest om bij te komen. Er is weer een hecties jaar achter de rug. Mijn werk bij de Media Markt, mijn Stichting OAK, en mijn nieuwe baan als Afdelingshoofd (i.o), maar ook prive is het afgelopen jaar zeer druk geweest, de oprichting van de Stichting heeft erg veel tijd in beslag genomen, en ook het samenwonen is me niet mee gevallen. Voor de Stichting is er de afgelopen maanden weinig tijd geweest, en dat is iets wat mij enorm geraakt heeft. Dat moest en moet anders en dat gaat ook gebeuren.

 

In de vakantie heb ik verschillende idéen gekregen over een bepaald project waar ik vandaag aan ga beginnen. Een project wat ruim een jaar gaat duren.. En waar ik voorloppig nog even niets over zeg, maar ik hoop dat het project een succes wordt..!!

 

De aankomende weken zal je over het nieuwe project nog wel eens wat lezen!!!

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

� 29/3/2007 - Mijn eerste blog: Wat kan je verwachten?

Na maanden van niet actief te zijn geweest op het internet, ofwel de digitale snelweg, ga ik het toch weer proberen, BLOGGEN. Ik ben er vorig jaar augustus mee gestopt, omdat de werkzaamheden voor mijn Stichting, mij onzettend veel tijd kosten. Maar ook mijn gewone werk was op dat moment slopend. Tijd voor blogs of mijn goed lopende website's had ik niet meer.

 

In 2003 starte ik met groot succes webchefje.nl. Eerst een persoonlijke site, met foto's e.d over mijzelf en co... Daarna maakte ik er een mediasite van. Maar daar ben ik snel weer van af gestapt. In 2005 registreerde ik de domein naam mediaspotter.nl. Ook opnieuw een groot succes, ruim 300 bezoekers per dag. Voor mij een groot succes, want het is leuk om te zien dat je vaste bezoekers krijgt die je nieuwtjes lezen. Elke dag plaatste ik berichten die ik van mijn bronnen hoorde, of las in de krant of ergens in een hoekje zag op het internet. Al snel kreeg ik diverse biedingen op de site en domeinnaam. Tot op de dag van vandaag heb ik die afgewezen. Hoewel Mediaspotter.nl nog altijd online te zien in post ik geen nieuw nieuws. Het koste mij te veel tijd.

 

In September 2006 ben ik begonnen met een nieuw hoofdstuk uit mijn leven. Ik heb een Stichting opgericht voor jongeren die dierbare hebben (gehad)die aan kanker lijden en/of eraan overleden zijn. Stichting Overleden Aan Kanker is de naam van de jonge Stichting. Meer over de Stichting later...

 

De komende jaren is er genoeg te beleven dus op deze blog, met verhalen over mij, en alles wat ik mee maak...

 

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

Over mij

Een realife soap krijgt hij niet, een blad wordt niet naar hem vernoemd. Hij is jong en voorzitter van zijn eigen Stichting, is duidelijk, vol met humor, fotografeert de mooiste dingen, maar bezit vooral veel schrijf en lees stof... Wie durft??

Menu

Home
Bekijk mijn profiel
Archief
Foto Album
Stichting OAK
Pagina 1 van 1
Laatste Pagina | Volgende Pagina